Keystone logo

Felhasználási feltételek

A következő szöveg a www.masterstudies.com használatának feltételeit írja le a Keystone Academic Solutions által létrehozott és üzemeltetett weboldal és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások. Kérjük, figyelmesen olvassa el. A weboldal használatával Ön jelzi, hogy magára nézve kötelezőnek ismeri el ezeket a feltételeket. A Keystone Academic Solutions bármikor felülvizsgálhatja és frissítheti ezeket a feltételeket, ezért kérjük, rendszeresen látogassa meg ezt az oldalt a szöveg áttekintése érdekében, mivel az Önre nézve kötelező. Az „Ön” és a „Felhasználó” kifejezések a szövegben minden olyan személyre és/vagy entitásra vonatkoznak, akik bármilyen célból vagy okból hozzáférnek ehhez a weboldalhoz.

Tartalomhasználat és Tulajdonjogok

A weboldal használatával Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a rajta található összes tartalom és anyag, mint például a szöveg, logók, grafikák, képek és szoftverek norvég és nemzetközi szerzői jogi, védjegy- és egyéb törvények által védettek. Minden tartalom és anyag a Keystone Academic Solutions vagy annak tartalomszolgáltatói vagy ügyfelei tulajdonát képezi. A Keystone Academic Solutions fenntartja a kizárólagos jogot a jelen weboldal tartalmának összeállítására (azaz összegyűjtésére, elrendezésére és megjelenítésére). Ezt a jogot norvég és nemzetközi szerzői jogi törvények védik. A Weboldal használatával Ön beleegyezik abba, hogy semmilyen nyilvános vagy kereskedelmi célból nem rögzíti, értékesíti, licenceli, terjeszti, nem teszi közzé, nem módosítja, adaptálja, szerkeszti, másolja, reprodukálja vagy használja fel újra a jelen weboldal tartalmát. Tilos a Keystone Academic Solutions által létrehozott és weboldalai létrehozásához használt HTML-kód másolása vagy adaptálása. Ezt a kódot is szerzői jog védi. Kifejezetten tilos megsérteni a jelen weboldal biztonságát (például, de nem kizárólagosan olyan eszköz, szoftver vagy eljárás használatával, amely zavarja vagy megkísérli megzavarni a webhely megfelelő működését; bármilyen eszköz vagy eszköz használata a Keystone Academic Solutions által biztosítotttól eltérő navigáció ezen a webhelyen; megkísérli megfejteni, visszafejteni, szétszedni vagy visszafejteni a webhely részét képező szoftvereket; vírusok, trójaiak, férgek vagy bármely más eszköz terjesztése vagy terjesztése célja vagy szándéka, hogy bármilyen információt, szoftvert, hardvert vagy kommunikációs rendszert megzavarjon, károsítson vagy zavarjon).

A használat magatartása

Ön jogosult a weboldal tartalmához személyes, nem kereskedelmi célból hozzáférni, feltéve, hogy ezt a szerzői jogok és más tulajdoni jogok megsértése nélkül teszi, és feltéve, hogy nem használja ezt a weboldalt olyan célra, amely jogellenes vagy tiltja a jelen dokumentumban foglaltakat. Felhasználási feltételek. Ön elfogadja, hogy nem használja ezt a weboldalt semmilyen jogellenes, sértő, fenyegető, zaklató, obszcén, rágalmazó, gyűlöletkeltő vagy bármely más módon, amely sérti a jelen feltételeket. A weboldal használata során Ön elfogadja, hogy nem ad fel önmagáról pontatlan vagy hamis információt, vagy olyan információt, amely nem része a saját önéletrajzának, vagy bármilyen kéretlen hirdetést vagy üzleti ajánlatot, lánclevelet és levélszemétet. A weboldal és szolgáltatásának felhasználójaként Ön felelős saját kommunikációjáért és a közzététel következményeiért.

A Keystone Academic Solutions felelőssége

A weboldal tartalma pontatlanságokat vagy tipográfiai hibákat tartalmazhat. Ezt a weboldalt és annak tartalmát saját felelősségére használja. A Weboldalon és annak tartalmán időszakonként változtatásokat hajtanak végre, amelyek bármikor végrehajthatók. A Keystone Academic Solutions nem köteles ellenőrizni, hogy Ön használja ezt a webhelyet, vagy megőrizze az ülés tartalmát. A Keystone Academic Solutions nem ellenőrzi és nem garantálja a felhasználók által közzétett információk pontosságát. A Keystone Academic Solutions lépéseket tehet a webhely használatának megakadályozása érdekében, ami felelősséget vonhat maga után a Keystone Academic Solutions felé.

A jótállás és a következményes károk felelősségvállalása

A Keystone Academic Solutions nem vállalja és nem garantálja, hogy ez a webhely zavartalanul vagy hibamentesen fog működni, vagy hogy a webhely vagy az azt elérhetővé tevő szerver mentes a számítógépes vírusoktól vagy más káros eszközöktől. A weboldal minden tartalma "ahogy van" mindenféle garancia nélkül, beleértve az eladhatóságra, a meghatározott célra való alkalmasságra és a jogsértésmentességre vonatkozó garanciát. A Keystone Academic Solutions nem jelenti azt, és nem garantálja, hogy ez a weboldal, annak tartalma, használata vagy a felhasználás eredményei helyesek, pontosak, időszerűek vagy más módon megbízhatóak. A Keystone Academic Solutions nem vállal felelősséget a webhely illegális vagy bármilyen módon sértő használatáért. A Keystone Academic Solutions semmilyen körülmények között nem tehető felelőssé semmilyen közvetlen, közvetett vagy következményes kárért, amely a webhely használatából vagy használatának képtelenségéből ered.

Más oldalakra mutató hivatkozások

Ez a webhely harmadik felek webhelyeire mutató hivatkozásokat tartalmaz. A Keystone Academic Solutions ezeket a hivatkozásokat csak az Ön kényelmét szolgálja, nem pedig a harmadik féltől származó webhelyek tartalmának jóváhagyásaként, amiért a Keystone Academic Solutions nem vállal felelősséget. A hivatkozott harmadik felek webhelyeit saját felelősségére érheti el.

Kártalanítás

Ön beleegyezik abba, hogy megvédi, kártalanítja és ártalmatlanná teszi a Keystone Academic Solutions-t, annak igazgatóit, alkalmazottait, képviselőit és ügynökeit minden felelősséggel, követeléssel, keresettel, követeléssel vagy költséggel szemben és ellene, beleértve korlátozás nélkül a jogi és számviteli díjakat, amelyek az Ön által állítólagos vagy abból eredően. a weboldal használata vagy visszaélés, vagy a jelen feltételek megsértése.

Vizuális hirdetések

A Keystone Academic Solutions bevezette a Display Advertising szolgáltatást, és a Doubleclick-t, a vizuális hirdetéseken alapuló Google Analytics szolgáltatást használja. Leiratkozhat a Google Analytics for Display Advertising szolgáltatásról, és személyre szabhatja a Google Display Hálózat hirdetéseit a Hirdetési beállítások kezelője segítségével. Arra is utasíthatja a Google Analytics rendszert, hogy ne küldjön semmilyen információt a webhelylátogatásokról a Google Analytics számára, ha letölti és telepíti a Google Analytics Opt-out Browser Add-on- t jelenlegi webböngészőjéhez.

Elérhetőség

További információkért kérjük, tekintse meg kapcsolatfelvételi oldalunkat .

Jelen Általános Szerződési Feltételek utoljára 2018. március 12 -én módosultak